Ne asistojmë dhe shërbejmë kompanitë, duke u ofruar atyre ZGJIDHJE TË ZGJUARA OUTSOURCING.
Përgjatë të gjithë Zinxhirit të Gjetjes së Talenteve, nga shërbimet fund-më-fund, tek shërbimet modulare që përshtaten me proceset tuaja të brendshme, nga punët me bazë projekti tek ato afatgjata, resurse me kohë të plotë apo të pjesshme, klientët tanë na besojnë ne në GJETJEN, ZHVILLIMIN dhe HUAZIMIN e talenteve të kualifikuar. Ju do të përfitoni shërbime të bazuara në procese të forta, teknologji eficiente gjetjeje personeli, si dhe një kuptim të plotë të vlerave dhe nevojave tuaja nga konsulentët tanë.

Zgjidhjet tona inteligjente Outsourcing përfshijnë:

Outsourcing B.Nj

Leasing Personeli

Shërbime BPO